Corrent


Voldria conèixer el mecanisme
que desconneta el magnetotèrmic,
el corrent que a voltes em mena
en sentit contrari.

1 comentari: